1. Home
  2. Leer hoe de moveUP app te gebruiken
  3. Symbolen die worden gebruikt in moveUP

Symbolen die worden gebruikt in moveUP

moveUP gebruikt verschillende symbolen die wijdverspreid zijn in de gezondheidszorg en software-industrie. Om het gebruik van die symbolen te verduidelijken, leest u zorgvuldig alle informatie en zorgt u ervoor dat u de symbolen voor een veilig gebruik van het product begrijpt. Als u twijfelt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam

Het symbool aan de linkerkant is een internationale standaard om de naam van de patiënt aan te geven.

Omdat moveUP kan worden gebruikt met een activity tracker kan dit symbool verkeerd worden geïnterpreteerd. Daarom heeft moveUP ervoor gekozen om, op basis van een risicobeoordeling, de formulering aan de rechterkant te gebruiken.

“naam”

“voornamen”

“familienaam”

Het symbool aan de rechterkant is een internationale standaard om de identificatie van de patiënt aan te geven.

Na het uitvoeren van een risicobeoordeling concludeerde moveUP dat het gebruik van het symbool aan de rechterkant vaker wordt gebruikt in de software-industrie met het oog op gebruikersidentificatie.

Het symbool aan de linkerkant is een internationale standaard om de datum aan te geven waarop informatie is ingevoerd of een medische procedure heeft plaatsgevonden.

Na het uitvoeren van een risicobeoordeling concludeerde moveUP dat het gebruik van dit symbool verwarrend kan zijn en niet begrepen kan worden door de gebruiker (HCP of patiënt) en dat het het risico op verkeerde interpretatie verhoogt.
In plaats van dit symbool gebruiken we de symbolen en formuleringen aan de rechterkant.

“Interventiedatum”

“Geboortedatum”

“Datum”

Laatste update op februari 13, 2023

Was dit artikel behulpzaam?

Aanverwante artikelen

Heb je nog steeds hulp nodig?