1. Home
  2. Prijs en terugbetaling moveUP
  3. moveUP Therapy via telenomenclatuur

moveUP Therapy via telenomenclatuur

Hoe de betaling en terugbetaling verloopt kan u op deze pagina bekijken. 
 
De mutualiteit vergoedt het totale bedrag van de kosten van de telerevalidatie (79% van de totale kost).  
Voor het gebruik van de applicatie en de daarbij horende oefenmaterialen wordt een bedrag van 12,50€ per week aangerekend. Deze servicekost wordt vergoed door een meerderheid van de hospitalisatieverzekeringen.  
 
Voor het ter beschikking stellen van de activiteitenmeter wordt er een waarborg van €69,99 gevraagd. Bij het beëindigen van de revalidatie kan je deze terugvorderen. 

Terugbetaling

Na betaling van uw eindfactuur sturen wij u de documenten die nodig zijn voor uw terugbetaling. Je moet ze naar je verzekering sturen. De verzekering betaalt u de in de bovenstaande tabellen vermelde bedragen terug.

Het is niet mogelijk om moveUP en fysieke sessie in aanwezigheid van een fysiotherapeut in dezelfde week te combineren. In het geval dat je ook naar een fysieke sessie gaat, wordt het gebruik van de app moveUP die week niet vergoed door uw mutualiteit. 

Facturatie

De facturatie verloopt in verschillende fasen. Bij de start ontvangt u een eerste factuur. Hier wordt gevraagd de waarborg voor de activiteitenmeter en de servicekost van de eerst maand te betalen. Bij het beëindigen van de revalidatie volgt dan de eindafrekening. Hierbij wordt een opsplitsing gemaakt tussen het bedrag dat bestemd is voor de kinesitherapeut en de servicekost.

Het bedrag van de activiteitsmeter wordt door moveUP terugbetaald nadat u ons de activity tracker heeft gestuurd.

Facturen Wanneer Wat
Factuur 1 Voor de operatie of het begin van de revalidatie Activiteitsmeter waarborg en opstartkost
Factuur 2a Na het stoppen van de actieve follow-up Kinesitherapie kosten
Factuur 2b Na het stoppen van de actieve follow-up Resterende servicekosten

Waarom een servicekost?

De servicekost dient om de kosten van de verzending, administratie, therapeutisch materiaal en kosten van het kinesitherapeutisch platform te onderhouden.

Prijzentabel moveUP

KostenStart Bedrag Vergoed bedrag Presoonlijk aandeel
Waarborg Activiteitenmeter Eenmalige kosten aan het begin van behandeling €69,99 €0 €0
(na terugzenden van de activiteitenmeter)
Kinesitherapie
kost
Datum operatie of eerste dag van revalidatie€40/week €40/week* €0/week
Servicekost
– Eenmalige kosten aan het begin van behandeling

– Na 1ste maand
€50

€12,50/week
0€ €12,50/week
(mogelijkheden tot terugvorderen via hospitalisatieverzekering)
*Als je die week niet naar een fysieke sessie gaat.

Alleen informatie voor patiënten met een knie- of heupprothese: gemiddelde duur van de moveUP-revalidatie

Gemiddeld duurt een revalidatie na een totale knieprothese 12 weken, het revalidatietraject na een totale heupprothese neemt 8 weken in beslag.

Let op, het gaat hier om gemiddelden. Hoe lang een revalidatie duurt hangt af van uw individuele situatie.

Voorbeeld totale kosten voor het geval u 12 weken revalidatie volgt (gemiddeld na een knieoperatie)

Kostenpost Prijs Terugbetaald
Bedrag
Persoonlijk
aandeel (remgeld)
Waarborg Activiteitenmeter €69,99 €0 €0* (na terugzenden van de activity tracker)
Kinesitherapie kosten €480 €480 €0
Servicekost €150 €0 €150
Totaal €699,99 480 €150

Voorbeeld totale kosten voor het geval u 8 weken revalidatie volgt (gemiddeld na een heupoperatie)

Kostenpost Prijs Terugbetaald
Bedrag
Persoonlijk
aandeel (remgeld)
Waarborg Activiteitenmeter€69,99 €0 €0* (na terugzenden van de activity tracker)
Kinesitherapie kosten €320 €320 €0
Servicekost €100 0€ €100
Totaal €489,99 320 €100
Laatste update op maart 15, 2024

Was dit artikel behulpzaam?

Aanverwante artikelen

Heb je nog steeds hulp nodig?