1. Home
  2. Medisch en therapeutisch
  3. Protocol antitrombotische profylaxe

Protocol antitrombotische profylaxe

Naast medicatie en het inschatten van de risico’s is mobiliseren het allerbelangrijkste.

Een goede anthithrombotische profylaxe bevat de volgende elementen:

  • Goed patiëntenonderwijs (vroegtijdige mobilisatie en waarschuwingssignalen van DVT)
  • Het risico van de patiënt beoordelen en uw profylactische medicatie dienovereenkomstig aanpassen
  • Vroegtijdige mobilisatie van de patiënt

Vroegtijdige mobilisatie

Oefening 1 van moveUP wordt standaard geactiveerd vanaf dag 0 voor alle patiënten na knie- en heupoperatie.

Opleiding van de patiënt

In de info module “Mogelijke complicaties na uw knie- of heupoperatie” wordt de patiënt uitgelegd wat de vroege tekenen van DVT zijn. De module benadrukt ook het belang van vroegtijdige mobilisatie en van oefening 1.

Beoordeling van het risico

De risicofactoren voor postoperatieve trombose zijn cumulatief. Het individuele risico wordt berekend op basis van het Modified Caprini Risk Model.

1 punt2 punten3 punten4 punten
leeftijd 41-60 jaarleeftijd 61-74 jaarleeftijd ≥ 75 jaarherseninfarct (<1 maand)
kleine operatieartroscopiegeschiedenis van VTEelectieve arthroplastie (!deze risicofactor wordt niet in aanmerking genomen bij het schatten van het risico op trombose bij unicondylar en totale knieprothese, en heupprothese)
BMI > 25grote open chirurgie (>45 min)familiale aanwezigheid van VTEheup-, bekken- of beenfractuur
gezwollen benenlaparoscopische chirurgie (> 45min)Factor V LeidenAcute dwarslaesie (< 1 maand)
spatadersMaligniteitProthrombin 20210A
zwangerschap of post partumbedlegerig ≥ 72uLupus anticoagulans
terugkerende idiopathische abortusimmobiliserende gipsanticardiolipine antilichamen
orale anticonceptie of hormoonvervangingcentrale veneuze katheterverhoogde serumhomocysteïne
sepsis (<1 maand)heparine-geïnduceerde trombocytopenia
ernstig longlijden, waaronder longontsteking (<1 maand)andere aangeboren of verworven trombophilia
abnormale longfunctie
acuut hartinfarct
congestief hardfalen
inflammatoire darmziekte
patiënt met bedrust


Risico stratificatie

Modified Caprini ScoreRisicostratificatie van VTEKans op VTE
0Laagste risicoMinimaal
1-2Laag risicoMinimaal
3-4Matig risico0.7%
5-6Hoog risico1.8%
7-8Hoog risico 4.0%
9 of hogerHoogste risico10.7%

Profylactische medicatie

Laag risico

Naam medicatieMgHoeveel per dagVoor hoe lang
Aspirine (Asaflow)80mg1/d4 weken

Matig tot hoog risico

Clexane wordt ook gegeven voor 4 weken.

Naam medicatieMgHoeveel per dagVoor hoe lang
LMWH (Clexane)40mg1/d4 weken

Patiënten op vit K antagonisten (bijvoorbeeld Marevan) of NOAC’s: deze worden gestopt preop. LMWH wordt 24 uur na de ingreep toegediend en als het verband droog blijft, starten we de medicatie thuis weer op en stoppen we LMWH.

Laatste update op februari 13, 2023

Was dit artikel behulpzaam?

Aanverwante artikelen

Heb je nog steeds hulp nodig?