Preoperatief onderzoek: scoliose

Om een beeld te krijgen van de scoliose en van uw algemene gezondheid, zijn een aantal onderzoeken nodig. De dokter zal met u bespreken welke onderzoeken voor u nodig zijn.

EOS-röntgenfoto

Bij een EOS-röntgenfoto worden röntgenstralen gebruikt om gelijktijdig een afbeelding van de wervelkolom en het bekken te maken in de voor-achterwaartse en zijwaartse richting. Dit wordt gedaan om de invloed van de aanwezige artrose van de tussenwervelschijf en eventuele spinaal kanaalstenose op de positie van de wervels onderling in staande positie te begrijpen. Ook wordt de verhouding tussen de wervelkolom en het bekken onderzocht.

Verloop:

 • U neemt plaats in het EOS-toestel.
 • U staat recht op een ontspannen en natuurlijke wijze terwijl u de vingertoppen op het sleutelbeen legt.
 • Ondertussen worden röntgenfoto’s gemaakt.
 • Terwijl de foto’s gemaakt worden, moet u rustig blijven staan en even uw adem inhouden.
 • Het totale onderzoek duurt maar 30 seconden.

CT-scan / SPECT-CT-scan

Bij een CT-scan worden röntgenstralen gebruikt en zorgen voor gedetailleerde dwarsdoorsneden van de wervelkolom. De doorsneden worden door de computer omgezet naar beelden vanuit verschillende hoeken en naar 3D-beelden. Wanneer dit gecombineerd wordt met een nucleaire scan, dan spreekt men van een SPECT-CT-scan.

Zowel de CT- als de SPECT-CT-scan geven informatie over het bot.

Verloop:

 • Voor het onderzoek is het mogelijk dat via een ader in uw arm een contrastvloeistof wordt ingespoten.
 • U neemt plaats op de onderzoekstafel, meestal op de rug.
 • De tafel wordt door een brede koepel geschoven. Ondertussen worden röntgenfoto’s gemaakt. Terwijl de foto’s gemaakt worden, moet u rustig blijven liggen en even uw adem inhouden.
 • Het totale onderzoek duurt anderhalf uur waarbij de CT-scan zelf gemiddeld een kwartier inneemt.

Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Vergeet de verpleegkundige niet te verwittigen over astma of allergie, reacties op contrastmiddelen bij eerdere onderzoeken, en (het vermoeden van) zwangerschap.

MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging)

De MRI-scan geeft informatie over het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Ook MRI-scan maakt dwarsdoorsneden van de wervelkolom. Hierbij worden korte radiogolven gebruikt die signalen in het lichaam opwekken. Die signalen worden uiteindelijk tot beelden verwerkt.

Verloop:

 • U gaat liggen op de onderzoekstafel.
 • Voor het onderzoek is het mogelijk dat via een ader in uw arm een contrastvloeistof wordt ingespoten.
 • De tafel schuift langzaam in een grote tunnel. Die is open aan beide kanten en is goed verlicht en verlucht.
 • Wanneer de beelden worden gemaakt, hoort u kloppende geluiden. Zodat u minder last heeft van het geluid, krijgt u een hoofdtelefoon of oordoppen.
 • Blijf zo stil mogelijk liggen. Meestal wordt er gevraagd om even uw adem in te houden.
 • Het medische team bevindt zich buiten de onderzoeksruimte, maar het team kan u altijd zien door een raam en via een camera.

Als u het medische team tijdens het onderzoek wilt bereiken, kunt u dit doen via een drukknop. Zij kunnen u dan horen door een intercom.

 • Het onderzoek duurt twintig tot dertig minuten, maar kan in bepaalde gevallen ook een uur duren.

Aandachtspunten:

 • Lees aandachtig de richtlijnen op de afsprakenbrief voor uw MRI-onderzoek.
 • Vul de vragenlijst op de afsprakenbrief op voorhand in en neem hem mee naar het onderzoek. Indien iets niet duidelijk is, neem dan contact op met uw huisarts om samen de vragen zo correct mogelijk te bentwoorden.

Indien u vragen heeft over de veiligheid van het onderzoek, bijvoorbeeld als u bepaalde implantaten heeft (gehoorimplantaten, pacemakers …), aarzel dan niet om de dienst medische beeldvorming te contacteren.

 • U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.
 • Meld u 45 minuten voor uw afspraak aan in het ziekenhuis.
 • Draag geen metalen voorwerpen (juwelen, piercings, haarspelden).
 • Indien u thuis al oordoppen op maat hebt, kunt u ze meebrengen naar het onderzoek.
 • In geval van (het vermoeden van) zwangerschap en/of piercings of juwelen die u niet kunt uitdoen, is het belangrijk dat u de verpleegkundige verwittigt.

Elongatie- en bendingsonderzoek van de volledige wervelkolom

Tijdens het elongatie- en bendingsonderzoek worden röntgen-foto’s afgenomen.

Elongatieonderzoek

Tijdens dit onderzoek gaat u op een speciale tafel liggen waar uw bekken wordt vastgezet. Tijdens de foto wordt er voorzichtig aan uw hoofd getrokken om de ruggenwervels weer in de juiste positie te brengen.

Tijdens dit onderzoek is het belangrijk dat u rustig blijft liggen.

Bendingonderzoek

Tijdens dit onderzoek buigt u uw romp vanuit een staande positie zo ver mogelijk naar links of rechts. Vervolgens wordt er vanuit deze positie een foto gemaakt.

Beide bovenstaande onderzoeken kunnen onaangenaam zijn, maar bezorgen bruikbare informatie over de stijfheid van de wervelkolom.

MEP- en SSEP-onderzoek (neurofysiologisch onderzoek)

Bij het MEP- en het SSEP-onderzoek worden de zenuwbanen in het ruggenmerg onderzocht. Langs die zenuwbanen worden signalen vanuit de hersenen naar het hele lichaam gestuurd en omgekeerd.

MEP (Motor Evoked Potential)

Tijdens een MEP-onderzoek worden magnetische prikkels gegeven ter hoogte van het hoofd. Hierna wordt de reactie van uw arm- en beenspieren op die prikkels geregistreerd. Op deze manier kunnen de zenuwbanen, die zorgen voor beweging, worden onderzocht.

Het onderzoek wordt meestal goed verdragen en duurt ongeveer 30 minuten.

SSEP (Somatosensory Evoked Potential)

Tijdens een SSEP-onderzoek worden korte, ongevaarlijke elektrische stroomstootjes (prikkels) op de huid gegeven, ter hoogte van de handen en de voeten. Hiermee worden de gevoelsbanen tussen de plaats van de prikkel en de hersenen getest.

Net zoals het MEP-onderzoek is het SSEP-onderzoek ongevaarlijk en wordt meestal goed verdragen. Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Op de dag van het onderzoek krijgt u een uitgebreide uitleg over deze onderzoeken door een dokter of een verpleegkundige.

EMG (Elektromyografie)

Tijdens een EMG wordt de werking van de spieren en de zenuwbanen in de ledematen gemeten.

De test bestaat uit twee delen:

 • De zenuwtest: U krijgt elektrische prikkels aan de zenuwen, waarbij u kleine schokjes voelt. De reactie van de zenuw wordt dan nauwkeurig gemeten.
 • De spiertest: een dun naaldje wordt door de huid in de spier aangebracht en u voelt een prikje. Afhankelijk van de spier die moet getest worden, voert u een bepaalde beweging uit zodat de dokter de werking van de spier op een computerscherm kan zien.

Het onderzoek duurt ongeveer dertig tot veertig minuten.

Aandachtspunten:

 • Zorg ervoor dat u 25 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig bent om U ten laatste 10 minuten voor uw afspraak te kunnen aanmelden.
 • U hoeft niet nuchter te zijn.
 • Reinig uw huid voor het onderzoek goed met water en zeep, maar gebruik geen huidcrèmes.
 • Vermeld voor het onderzoek of u bloedverdunners inneemt (en welke dat zijn), cortisone-bevattende medicatie (bijvoorbeeld puffers, huidcrèmes, Medrol …) inneemt, en of u inspuitingen hebt gekregen in de rug of in de gewrichten in de afgelopen twee tot drie maanden.

Het is praktisch om een briefje mee te brengen met de namen en dosissen van al de geneesmiddelen die u gebruikt.

Laatste update op november 14, 2023

Was dit artikel behulpzaam?

Aanverwante artikelen

Heb je nog steeds hulp nodig?