1. Home
  2. Uw digitaal zorgtraject na heupprothese in UZ Leuven

Uw digitaal zorgtraject na heupprothese in UZ Leuven

Wat is een digitaal ondersteund zorgtraject?

Via hedendaagse mobiele technologie is continue medische zorg op afstand voor én na uw operatie mogelijk. Via een mobiele applicatie houdt u het zorgteam van UZ Leuven op de hoogte van uw vooruitgang en revalidatie. Het hoofd van het medische team is Liesbeth, de heup coach van UZ Leuven. Ze zal uw evolutie van begin tot het einde van uw revalidatie opvolgen. Bovendien kan u via het Therapy zorgplan gepersonaliseerde oefeningen en advies ontvangen van het zorgteam. Via de berichtenfunctie kan u voor de operatie altijd terecht voor vragen of advies!

UZ Leuven gebruikt de moveUPapplicatie om hun orthopedische patiënten te ondersteunen voor en na de operatie. De moveUP applicatie is intuïtief en eenvoudig om mee te werken.

Hoe aan de slag met moveUP?

1. Uitnodiging om moveUP te starten

U heeft de beslissing genomen om geopereerd te worden. Dat is de eerste belangrijke stap die u tijdens uw zorgtraject zet. Na de consultie zal de chirurg u registreren in moveUP.

Na registratie ontvangt u een e-mail met een uitnodiging om de moveUP applicatie te installeren. Volg de instructies in de mail om de moveUP applicatie te installeren. U ontvangt ook een persoonlijke codeom u aan te kunnen melden in de applicatie. Na het aanmelden via de code wordt de moveUP-app actief.

Controleer of de gegevens (bijv.: operatiedatum, geboortedatum, enz.) die door het ziekenhuis zijn ingevuld, correct zijn.

2. Vul uw vragenlijsten in

Via de moveUP applicatie wordt u gevraagd om de eerste medische vragenlijsten in te vullen voor uw chirurg en het medische team. U ontvangt ook al enkele nformatie modules via de app om je helpen voor te bereiden op de operatie.

Vul uw vragenlijsten in vóór de preoperatieve screenings consultatie in UZ Leuven!

3. Informatiesessie

Een goed voorbereide patiënt herstelt vaak beter en sneller dan onvoorbereide patiënten. Het wordt ten zeerste aangeraden om de informatiesessie te volgen die in UZ Leuven wordt georganiseerd. In deze informatiesessie krijgt u aanvullende informatie over de operatie, de ziekenhuisopname en het revalidatietraject.

4. Preoperatieve screening

Tijdens het preoperatieve screeningsconsult maakt het zorgteam van UZ Leuven tijd vrij om alle belangrijke details over de operatie en revalidatie met u door te nemen. Zorg ervoor dat u voorbereid bent en alle vragen of zorgen over de operatie kan stellen.

Tijdens de preoperatieve screening krijgt u aanvullende informatie over uw digitale zorgtraject. U krijgt de keuze tussen een ‘Companion’ en een ‘Therapy’ zorgplan. Voor meer info, zie ‘Uw revalidatie’.

Schrijf uw vragen en zorgen over de operatie op ter voorbereiding van uw preoperatieve screeningsconsult in het ziekenhuis. Het zorgteam kan u op deze manier sneller en beter helpen.

5. Start met uw preoperatieve voorbereiding

Twee weken voor de operatie begint u dagelijks de moveUP applicatie te gebruiken. U ontvangt een korte dagelijkse vragenlijst om uw parameters (vb: pijn, medicatie, etc) op te volgen. Bij vragen over de operatie of uw revalidatie, kan u contact opnemen met het zorgteam via de berichtenfunctie.

6. Uw revalidatie

Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis en hoe snel u herstelt, gaat u na 1 tot 3 dagen in het ziekenhuis naar huis. Na thuiskomst start uw medisch team van UZ Leuven met uw digitale opvolging. U heeft 2 opties tijdens uw revalidatie:

  1. moveUP Companion: U volgt thuis kinesitherapie via een privépraktijk in uw buurt. De moveUP-app is een metgezel tijdens uw revalidatie met informatiemodules die de juiste informatie op het juiste moment bieden. U gebruikt de applicatie ook om uw voortgang bij te houden via vragenlijsten. Op basis van uw antwoorden wordt een rapport gemaakt voor uw chirurg. Op deze manier heeft uw chirurg een beter inzicht in hoe uw revalidatie is verlopen tijdens uw postoperatieve controle.
  2. moveUP Therapy: Uw kinesitherapeut van UZ Leuven zal u opvolgen en begeleiden tijdens de eerste 6 weken van uw revalidatietraject. Op basis van uw progressie ontvangt u dagelijks gepersonaliseerde oefeningen en advies. Een arts kan via de app geraadpleegd worden bij vragen over wondverzorging of medicatie. Eenmaal per week gaat u naar een kinesist voor controle.

Als u ervoor kiest om het Therapy zorgplan te volgen, ontvangt u ook een activiteitsmeter (bijv.: Garmin Vivofit 4).

Deze activiteitsmeter wordt gebruikt om uw dagelijkse activiteit op te volgen en u feedback te geven over hoe actief u al kan zijn. Zo kan over- of onderbelasting van uw postoperatieve gewricht voorkomen worden. De activiteitsmeter wordt vergoed.

7. 6-weken controle in het ziekenhuis

Als alles goed gaat, hoeft u pas ongeveer 6 weken na de operatie naar het ziekenhuis te komen. Tijdens uw controle consultatie op 6 weken na de operatie, bespreekt u samen met de chirurg de volgende stappen van uw revalidatietraject. U kunt toestemming krijgen om te stoppen met de kinesitherapie of gevraagd worden om nog een paar weken door te gaan.

7. Opvolging op lange termijn

Patiënten van UZ Leuven worden gevraagd om de moveUP applicatie minstens tot 6 weken na de operatie te gebruiken om hun evolutie op te kunnen volgen. Na 6 weken heeft u de controle consultatie met de arts. Op basis van uw parameters kan u met de chirurg of heupcoach bespreken of u de applicatie nog dagelijks moet blijven gebruiken.

Op 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar na de operatie ontvangt u een email met de vraag om enkele medische vragenlijsten in te vullen voor de lange termijnsopvolging van uw operatie. Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld om de kwaliteit van de zorg te bewaken en ervoor te zorgen dat u blijft evolueren zoals verwacht.

Prijs en terugbetaling

Als u de moveUP Companion app gebruikt, is dit gratis.

Als u de moveUP therapie app gebruikt, zal het medisch team van kinesitherapeuten en artsen van UZ Leuven uw parameters dagelijks monitoren en uw behandeling hierop aanpassen. U krijgt ook fysieke consultatiesessies met een kinesitherapeut bij u in de buurt. De zorg via het zorgplan moveUP therapie wordt gedeeltelijk (80%) vergoed door uw mutualiteit. De overige 20% wordt terugbetaald door uw hospitalisatieverzekering (afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden).

Meer gedetailleerde info over de prijs van moveUP therapie vindt u hier: administratie en terugbetaling van mijn digitale therapietraject

moveUP Companion is gratis.

moveUP Therapy wordt vergoed door uw mutualiteit (80%) en hospitalisatieverzekering (20%).

Als u moveUP therapie volgt, ontvangt u aan het einde van uw digitale zorgtraject een factuur. De factuur kan worden gebruikt om terugbetaling aan te vragen.

Vragen?

Telemonitoring en -revalidatie is nieuw voor veel patiënten. Het kan vragen en/of zorgen oproepen. Als dat het geval is, aarzel dan niet om dit te laten weten aan uw zorgteam! U kan ook altijd rechtstreeks bij het zorgteam in de ingebouwde berichtenfunctie in de moveUP-applicatie.

Bent u niet gewend om met tablets of smarthones te werken? Of misschien nog aarzelend om te beginnen? Liesbeth, de heupcoach van UZ Leuven, helpt u tijdens de preoperatieve screening consultatie verder op weg.

Laatste update op maart 27, 2024

Was dit artikel behulpzaam?

Heb je nog steeds hulp nodig?